Om mensen bewust te maken van het nut van recyclen heeft de provincie Leeuwarden een inzamelingsactie gehouden. Bij heel veel brievenbussen zijn speciale inzamelbakken geplaatst. Hierdoor konden mensen makkelijk hun kleine apparaten recyclen als ze een brief op de post moesten doen. De inzamelingsactie is goed bevallen bij de inwoners van Leeuwarden. Er is voor ruim 1600 kilo aan apparaten ingezameld.

Alles voor het milieu

Al deze apparaten kunnen nu gerecycled worden in plaats van dat ze thuis blijven liggen of tussen het huisvuil terecht komen. Ongeveer 35 miljoen kilo komt jaarlijks terecht tussen het huisvuil. Het doel van de provincie was om het aantal apparaten dat tussen het huisvuil komt sterk te verminderen. Ook zullen alle ingeleverde apparaten worden gerecycled.    

    11-11-2013 00:00